Aanmelden

NB: Deze site is bestemd voor kandidaten die de assessorentraining volgen. Voor algemene informatie over de assessorentraining bij de HvA kunt u terecht bij: onderwijsbureau-foo@hva.nl

 

Beroepsbekwaam Beoordelen

Gericht op de opleidingsassessments van VO/BVE

 

Het is een ‘kunde’ om in korte tijd te beslissen of een student/kandidaat geschikt is voor een volgende fase in de opleiding dan wel startbekwaam om als docent in de school aan het werk te gaan.  Je leert de beoordelingsstandaard (competentie- en hbo niveau) toe te passen, zodat je kunt verantwoorden en beargumenteren  wat het actuele denk- en handelingsniveau is van een student  en welke ontwikkelstappen nodig zijn voor  het bereiken van de startbekwaamheid. 

 

De faculteit Onderwijs & Opvoeding  biedt twee trainingen aan op het gebied van beroepsbekwaam beoordelen: de assessorentraining en het voorbereidingstraject certificering  dat leidt tot gecertificeerd assessor.

 

Assessorentraining (basis)

In de assessorentraining wordt kennis gemaakt met de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen. Alle stappen en de onderdelen van het assessment worden doorlopen . Naast  studenten  materiaal werk je ook met en aan je eigen assessorendossier. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk  geoefend kan worden.  Het afnemen van twee bekwaamheidsproeven (opleidingsassessments) is onderdeel van de training. In het laatste vijfde dagdeel staat het reflecteren op het eigen handelen als assessor centraal.

  
  
01. Anja - voorbereidingsopdracht assessorenportfolio 2018.docx
  
01.1 Anja - dagdeel 1 assessorentraining 2018-2019.pptx
  
01.2 Anja -  2019 Handleiding certificering FOO (1).pdf
  
01.4 Anja - Toelichting op de gedragsindicatoren.docx
  
01.5 Anja - Kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen 1 0 def.pdf
  
02.1 Anja dagdeel 2 assessorentraining jan 2019.pptx
  
02.2 Anja - assessmentdriehoek OI_2_Praktisch artikel.pdf
  
02.3 Anja - B Beoordelingsformulier Eindassessment PPO.docx
  
02.3 Anja - Economie Opdracht student.docx
  
02.4 Anja - Kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen 1 0 def.docx
  
03.1 Anja dagdeel 3 assessorentraining 2019.pptx
  
03.2 Anja - B Beoordelingsformulier Eindassessment PPO.docx
  
03.3.1 Anja Voorbereidingsopdracht eindassessment student economie.docx
  
03.3.2 Anja Reflectie verslag motivatie (1).docx
  
03.3.3 Anja Lesplanformulier differentieren2.docx
  
03.3.4 Reflectie les differentiëren in instructie.docx
  
03.3.5 link filmpje.docx
  
03.3.6 Reflectie verslag motivatie (1).docx
  
03.4 Anja Studentenopdracht  Eindassessment PPO 2018-2019 juli.docx
  
03.5 Anja Evaluatie Portfolio en Gespreksprotocol.docx
  
04.3 Beoordelingsformulier met voorbeeldrapportage Eindassessment PPO 2019-2020 (1).docx
  
2.3 Economie Opdracht student.docx
  
2.3 Opdracht student 1.docx
  
4.1 dagdeel 4 assessorentraining.pptx
  
5.1B dagdeel 5 assessorentraining 2018 2019 def.pptx
  
5.6 Anja - Toelichting op de gedragsindicatoren.docx
  
okt 2019 FOO Aanmeldformulier voor assessorcertificering.docx