Aanmelden

NB: Deze site is bestemd voor kandidaten die de assessorentraining volgen. Wilt u informatie over de assessorentraining bij de HvA stuur dan een mail naar:  onderwijsbureau-foo@hva.nl

 

Beroepsbekwaam Beoordelen

Gericht op de opleidingsassessments van VO/BVE

 

Het is een ‘kunde’ om in korte tijd te beslissen of een student/kandidaat geschikt is voor een volgende fase in de opleiding dan wel startbekwaam om als docent in de school aan het werk te gaan.  Je leert de beoordelingsstandaard (competentie- en hbo niveau) toe te passen, zodat je kunt verantwoorden en beargumenteren  wat het actuele denk- en handelingsniveau is van een student  en welke ontwikkelstappen nodig zijn voor  het bereiken van de startbekwaamheid. 

 

De faculteit Onderwijs & Opvoeding  biedt twee trainingen aan op het gebied van beroepsbekwaam beoordelen: de assessorentraining en het voorbereidingstraject certificering  dat leidt tot gecertificeerd assessor.

 

Assessorentraining (basis)

In de assessorentraining wordt kennis gemaakt met de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen. Alle stappen en de onderdelen van het assessment worden doorlopen . Naast  studenten  materiaal werk je ook met en aan je eigen assessorendossier. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk  geoefend kan worden.  Het afnemen van twee bekwaamheidsproeven (opleidingsassessments) is onderdeel van de training. In het laatste vijfde dagdeel staat het reflecteren op het eigen handelen als assessor centraal.

  
  
01.2 Handleiding Eindassessment PPO 2019-2020 definitief.docx
  
01.3 Beoordelingsformulier Eindassessment PPO.docx
  
190117 Uitnodigingsbrf.docx
  
5.7 Evaluatie Portfolio en Gespreksprotocol.docx
  
Achtergrond Assessorenmateriaal.pdf
  
Studentenopdracht  Eindassessment PPO 2018-2019 juli.docx
  
voorbeeld 1 beoordeling bp2 (1).docx
  
voorbeeld 1 Lesplanformulier differentieren2.docx
  
Voorbeeld 1 Reflectie les differentiëren in instructie.docx
  
Voorbeeld 1 Reflectie verslag motivatie (1).docx
  
Voorbeeld 1Reflectie gedifferentieerde les op leertijd.docx
  
Voorbeeld 2 Onderwijsvisie en samenleving.docx
  
Voorbeeldbestand 1 voorbereidingsopdracht eindassessment.docx