Aanmelden

NB: Deze site is bestemd voor kandidaten die de assessorentraining volgen. Wilt u informatie over de assessorentraining bij de HvA stuur dan een mail naar:  onderwijsbureau-foo@hva.nl


Beroepsbekwaam Beoordelen

Gericht op de opleidingsassessments van VO/BVE

 

Het is een ‘kunde’ om in korte tijd te beslissen of een student/kandidaat geschikt is voor een volgende fase in de opleiding dan wel startbekwaam om als docent in de school aan het werk te gaan.  Je leert de beoordelingsstandaard (competentie- en hbo niveau) toe te passen, zodat je kunt verantwoorden en beargumenteren  wat het actuele denk- en handelingsniveau is van een student  en welke ontwikkelstappen nodig zijn voor  het bereiken van de startbekwaamheid. 

 

De faculteit Onderwijs & Opvoeding  biedt twee trainingen aan op het gebied van beroepsbekwaam beoordelen: de assessorentraining en het voorbereidingstraject certificering  dat leidt tot gecertificeerd assessor.

 

Assessorentraining (basis)

In de assessorentraining wordt kennis gemaakt met de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen. Alle stappen en de onderdelen van het assessment worden doorlopen . Naast  studenten  materiaal werk je ook met en aan je eigen assessorendossier. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk  geoefend kan worden.  Het afnemen van twee bekwaamheidsproeven (opleidingsassessments) is onderdeel van de training. In het laatste vijfde dagdeel staat het reflecteren op het eigen handelen als assessor centraal.


  
  
  
  
1.1 Peda  assessorentraining jan-feb 2019 def.pptx
  
6-2-2019 14:04Paulien Langedijk
1.2 Peda Observatie oefening.docx
  
28-1-2019 14:39Paulien Langedijk
1.4 Peda Toelichting op de gedragsindicatoren.docx
  
28-1-2019 14:40Paulien Langedijk
1.5 peda assessmentdriehoek OI_2_Praktisch artikel.pdf
  
28-1-2019 14:58Paulien Langedijk
1.6 Peda Kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen 1 0 def.pdf
  
28-1-2019 14:58Paulien Langedijk
2.2 peda modulebeschrijving PPO jaar 4 2018-2019.pdf
  
31-1-2019 11:38Paulien Langedijk
2.3 LOP Module Persoonlijke en Professionele ontwikkeling semester 2 17-18.docx
  
28-3-2019 12:28Admin Albert
2.4 pedagogiek beoordelingsformulier assessments 2018-2019.docx
  
6-2-2019 13:27Paulien Langedijk
3.1 dagdeel 3 assessorentraining voorjaar 2019.pptx
  
7-3-2019 12:17Paulien Langedijk
5.1 dagdeel 5 assessorentraining 2019 def.pptx
  
9-7-2019 11:06Paulien Langedijk