Aanmelden


 

Beroepsbekwaam Beoordelen

Gericht op de opleidingsassessments van VO/BVE

 

Het is een ‘kunde’ om in korte tijd te beslissen of een student/kandidaat geschikt is voor een volgende fase in de opleiding dan wel startbekwaam om als docent in de school aan het werk te gaan.  Je leert de beoordelingsstandaard (competentie- en hbo niveau) toe te passen, zodat je kunt verantwoorden en beargumenteren  wat het actuele denk- en handelingsniveau is van een student  en welke ontwikkelstappen nodig zijn voor  het bereiken van de startbekwaamheid. 

 

De faculteit Onderwijs & Opvoeding  biedt twee trainingen aan op het gebied van beroepsbekwaam beoordelen: de assessorentraining en het voorbereidingstraject certificering  dat leidt tot gecertificeerd assessor.

 

Assessorentraining (basis)

In de assessorentraining wordt kennis gemaakt met de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen. Alle stappen en de onderdelen van het assessment worden doorlopen . Naast  studenten  materiaal werk je ook met en aan je eigen assessorendossier. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk  geoefend kan worden.  Het afnemen van twee bekwaamheidsproeven (opleidingsassessments) is onderdeel van de training. In het laatste vijfde dagdeel staat het reflecteren op het eigen handelen als assessor centraal.

​​​​​​​​​
  
  
01.1 dagdeel 1 PPO Eind.pptx
  
01.1 Voorbereidingsopdracht Assessorentraining.docx
  
01.2 Handleiding Eindassessment PPO 2019-2020 definitief.docx
  
01.3 Beoordelingsformulier Eindassessment PPO.docx
  
02.1 dagdeel 2 PPO Eind.pptx
  
02.2 Onderwijsvisie en samenleving.docx
  
03.1 dagdeel 3 PPO Eind.pptx
  
03.2 voorbeeld 1 beoordeling bp2 (1).docx
  
03.3 oorbeeld 1 Reflectie les differentiëren in instructie.docx
  
03.4 Voorbeeld 1Reflectie gedifferentieerde les op leertijd.docx
  
03.5 Voorbeeld 1 Reflectie verslag motivatie (1).docx
  
04.1 dagdeel 4 PPO Eind.pptx
  
04.2 2020 Handleiding certificering FOO.pdf
  
04.3 Beoordelingsformulier met voorbeeldrapportage Eindassessment PPO 2019-2020 (1).docx
  
1819.STARTBEKWAAMHEIDSGESPREKKEN-Voorbeeldvragen.pdf
  
2.3 LOP Module Persoonlijke en Professionele ontwikkeling semester 2 17-18.docx
  
2.4 Kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen 1 0 def.pdf
  
3.3 Opdracht student dt 2.docx
  
okt 2019 FOO Aanmeldformulier voor assessorcertificering.docx