Aanmelden

Het certificeringstraject

In de praktijk blijkt dat het volgen van een assessorentraining en het vervolgens afnemen van assessments niet voldoende is  om de kwaliteit van de assessor te borgen.

Binnen het MBO, HO en WO is de borging van de eigen kwaliteit van toetsing steeds belangrijker geworden. De kwaliteit van de beoordelaars (assessoren) neemt daarbinnen een centrale plaats in. Via certificering toont de assessor over  de gewenste kwaliteit te beschikken.

Om de assessoren verder te begeleiden en voor te bereiden op de certificering door de HvA academie is het voorbereidingstraject certificering assessoren ontwikkeld. Het blijkt dat de kwaliteitsstandaard assessoren een haalbare maar ook hoge standaard is, die de kwaliteit van toetsing in het gehele MBO en HBO-curriculum bevordert. Een docent of opleider gebruikt voor een groot deel dezelfde beoordelingskwaliteiten wanneer hij andere toetsvormen hanteert.

 

Inhoud

De gedragsindicatoren die alle voldoende beoordeeld dienen te worden zijn:

  1. Gespreksstructuur
  2. Gesprekstechniek (START, Turbo, LSD, etc)
  3. Relatie bewijsstukken, beroepshandelingen en beoordelingscriteria
  4. Beoordelingstechniek
  5. Feedback
  6. Omgaan met bezwaren (indien van toepassing)


Werkwijze

In de  eerste bijeenkomst wordt  informatie verstrekt over het certificeringstraject en wordt  met de gedragsindicatoren geoefend op basis van de scholingsbehoefte van de deelnemers.

De  tweede bijeenkomst wordt gevuld door het gericht nabespreken van de op video  opgenomen delen van een assessmentgesprek van de individuele deelnemers aan de hand van de zes gedragsindicatoren (Collegiale Consultatie)

Het  laatste onderdeel  bestaat uit individuele feedback van de trainer, waarbij tijdens de CGI afname van een assessment de assessor geobserveerd en beoordeeld wordt. Via Sandra van der Helm, secretariaat professionaliseringstrajecten (tel: 020 599 5563, email onderwijsbureau-foo@hva.nl) maak je zelf de afspraak voor individuele feedback  tijdens één van je bekwaamheidsproeven.

Na de individuele feedback krijgt elke assessor het certificeringsadvies.

 

De certificering wordt door de HvA academie uitgevoerd en kan worden aangevraagd via assessor@hva.nl

De HvA academie hanteert een tarief van € 450,- per deelnemer aan het certificeringsprogramma. Dit betekent dat elke assessor een factuur van de HvA academie ontvangt. Vraag akkoord van je leidinggevende of je deze certificering mag doen. 

 

​​​​
  
  
  
  
Aanmeldformulier Certificering Externen FOO.docx
  
28-10-2019 18:19Paulien Langedijk
Anja  1.3. PPT Certificering.pptx
  
17-1-2019 17:16Sandra van der Helm
okt 2019  Handleiding certificering FOO.pdf
  
14-10-2019 17:24Anja Stigter
okt 2019 FOO Aanmeldformulier voor assessorcertificering.docx
  
14-10-2019 17:28Anja Stigter
okt 2019 Kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen 1 0 def.pdf
  
14-10-2019 17:26Anja Stigter
okt 2019 PPT  start Certificering.pptx
  
28-10-2019 17:51Paulien Langedijk
okt 2019 Programma experttraject.docx
  
28-10-2019 18:14Paulien Langedijk