Aanmelden

 Informatie voor assessoren

Via de links weergegeven koppelingen vind je de pagina's met alle informatie met betrekking tot de bekwaamheidsgesprekken voor de Pabo en de eindassessments Startbekwaam of PPO voor de Tweedegraads opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Deze pagina is beschikbaar voor de veldassessoren, begeleiders en contactpersonen op scholen. Voor meer informatie over de bekwaamheidsgesprekken of eindassessments Startbekwaam of PPO kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau (toetsorganisatie-foo@hva.nl of 020-5995614) of Monica Sienders (m.sienders@hva.nl of 06-21155566).