Aanmelden
​​​​​​​​​​​​​​​​​

 eindassessments tweedegraadslerarenopleidingen

Wat betekent de Corona-crisis voor afname van Eindassessments PPO?

Beste assessor,

Voor afname van de Eindassessment PPO geldt dat deze ook in het jaar 2020-2021 via een videoverbinding zal plaatsvinden.

Als veldassessor ontvangt u hiertoe een uitnodiging van de opleidingsassessor voor deelname aan het assessment per videogesprek. Deze uitnodiging per email bevat een link. Op het aangegeven tijdstip klikt u op de link om via de Skype- of Teams-vergadering deel te nemen aan het assessment.

We hebben te maken met een zeer bijzondere situatie en verheugen ons in het feit dat zo velen van onze veldassessoren bereid zijn om op deze wijze assessments te blijven afnemen. Dank daarvoor!

Veel sterkte in de komende tijd,

Monica Sienders


Dit studiejaar (2020-2021) kan het eindassessment PPO op de volgende data worden afgelegd:

Materiaal en informatie voor studenten en opleidingsassessoren is te vinden op https://foo.mijnhva.nl/nl/onderwijs/tweedegraads/Paginas/ASSESSMENTS.aspx.

Het protocol voor afname van de assessments onder de Corona-maatregelen vindt u hieronder.


De vergoeding voor afname van Eindassessments is 100 euro per assessment (dit is inclusief reiskosten, deze kunnen dus niet afzonderlijk worden gedeclareerd). 

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van Eindassessments, maar bent u nog niet gecertificeerd of bent u gecertificeerd voor afname van Eindassessments Startbekwaam, maar wilt u graag een training volgen voor afname van het Eindassessment PPO? 
Neem dan contact op met het Onderwijsbureau (onderwijsbureau-foo@hva.nl).

 

Voor meer informatie over de assessments kunt u contact opnemen met het assessmentbureau (assessmentbureau-foo@hva.nl) of Monica Sienders (m.sienders@hva.nl).

  
  
  
2020-2021 Beoordelingsformulier Eindassessment PPO definitief.pdf
  
29-8-2020 19:10
2020-2021 Handleiding Eindassessment PPO definitief.pdf
  
29-8-2020 19:10
2020-2021 Protocol digitaal Eindassessment PPO.pdf
  
29-8-2020 19:14
Richtlijn Assessoren Eindassessment PPO 2019-2020.docx
  
29-8-2019 10:03
Toegang tot portfolio.pdf
  
19-1-2018 15:53