Aanmelden
​​​​​​​​​​​​​​​​​

 eindassessments tweedegraadslerarenopleidingen

Wat betekent de Corona-crisis voor afname van Eindassessments PPO?

Beste assessor,

Voor afname van de Eindassessment PPO geldt, dat deze ook in het jaar 2020-2021 via een videoverbinding zal plaatsvinden.

Als veldassessor ontvangt u hiertoe een uitnodiging van de opleidingsassessor voor deelname aan het assessment per videogesprek in Skype of Teams. Deze uitnodiging per email bevat een link. Op het aangegeven tijdstip klikt u op de link om via de Skype- of Teams-vergadering deel te nemen aan het assessment.

Mocht u niet over de Skype-software beschikken, dan wordt u de eerste keer gevraagd om een plugin te installeren.
Download en installeer de software voorafgaand aan het gesprek met de student, zodat u op het moment van de afspraak direct aan het gesprek kunt deelnemen.

Wanneer de software is geïnstalleerd, krijgt u de keuze om in te loggen of als gast  deel te nemen. Kies voor de optie gast en type vervolgens uw naam. Op de afgesproken tijd komen alle genodigden online.

Misschien ten overvloede enkele aandachtspunten:

  • Het is van belang dat de student bij de start van het assessmentgesprek een collegekaart en een geldig ID-bewijs kan laten zien.
  • Er is sprake van een videogesprek, zorg dus voor een goed werkende webcam en zonodig voor een headset.
  • Zorg voor een rustige locatie met goede internetverbinding.

We hebben te maken met een zeer bijzondere situatie en verheugen ons in het feit dat zo velen van onze veldassessoren bereid zijn om op deze wijze assessments te blijven afnemen. Dank daarvoor!

Veel sterkte in de komende tijd,

Monica Sienders


De overgangsfase naar het nieuw ontwikkelde Eindassessment PPO is voltooid.
Dit betekent dat in dit studiejaar bij alle studenten het Eindassessment PPO wordt afgenomen.

Dit studiejaar (2020-2021) kan het eindassessment PPO op de volgende data worden afgelegd:

Materiaal en informatie voor studenten en assessoren is te vinden op https://foo.mijnhva.nl/nl/onderwijs/tweedegraads/Paginas/ASSESSMENTS.aspx.

Het protocol voor afname van de assessments onder de Corona-maatregelen vindt u hieronder.

De vergoeding voor afname van Eindassessments is 100 euro per assessment (dit is inclusief reiskosten, deze kunnen dus niet afzonderlijk worden gedeclareerd). Bent u geïnteresseerd in het afnemen van Eindassessments, maar bent u nog niet gecertificeerd of bent u gecertificeerd voor afname van Eindassessments Startbekwaam, maar wilt u graag een training volgen voor afname van het Eindassessment PPO? 
Neem dan contact op met het Onderwijsbureau (onderwijsbureau-foo@hva.nl).

 

Voor meer informatie over de assessments kunt u contact opnemen met het assessmentbureau (assessmentbureau-foo@hva.nl) of Monica Sienders (m.sienders@hva.nl).

  
  
  
2020-2021 Beoordelingsformulier Eindassessment PPO definitief.pdf
  
29-8-2020 19:10
2020-2021 Handleiding Eindassessment PPO definitief.pdf
  
29-8-2020 19:10
2020-2021 Protocol digitaal Eindassessment PPO.pdf
  
29-8-2020 19:14
Richtlijn Assessoren Eindassessment PPO 2019-2020.docx
  
29-8-2019 10:03
Toegang tot portfolio.pdf
  
19-1-2018 15:53