Aanmelden

Corona: aanpassingen stage semester 2

Stage 2e semester-Inhoud-Begeleiding-Beoordeling-Bericht studenten.pdf

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER VT-1 A Didactische vaardigheden 2e semester-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER VT-1 B Pedagogische vaardigheden 2e semester-DEF-21-05-2021.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER VT-2 A Didactische vaardigheden 2e semester-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER VT-2 B Pedagogische vaardigheden 2e semester-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER DT-1 A Didactische vaardigheden 2e semester-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER DT-1 B Pedagogische vaardigheden 2e semester-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER DT-2 A Didactische vaardigheden 2e semester-aangepast-DEF.docx

2020-2021 BEOORDELINGSFORMULIER DT-2 B Pedagogische vaardigheden 2e semester-DEF.docx


Corona mededelingen semester 1 en 2

210317 Ingangseisen LiO-bekwaamheid DT2.pdf

201215.Praktijk-Mededeling studenten Pabo HvA lock down, stage en beoordeling.pdf


Lesvoorbereidingsformulieren

 

Lesvoorbereidingsformulier in Word

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER-PABO-HVA.docx

Lesvoorbereidingsformulier in PDF
Hieronder staan een aantal lesvoorbereidingsformulieren.
Je kiest het juiste formulier aan de hand van het aantal lesfasen van je les.

 
Schema Werkzaamheden voor de student

In de clip hieronder wordt uitleg gegeven over hoe studenten het lesvoorbereidingsformulier moeten invullen.

In dit document vind je informatie waar in de opleiding de onderdelen van het lesvoorbereidingsformulier worden onderwezen en herhaald.

Beoordelingsformulieren Praktijk Voltijd 2020-2021
 
Jaar 1 
Blok VT1.1: Amsterdams onderwijs in beeld 
 
Blok VT1.2: Lesgeven over Amsterdam
 
Blok VT1.3: Leren door te spelen
 
Blok VT1.4: Heden en verleden van het Nederlandse basisonderwijs
 
Jaar 2
Blok VT2.1: Leren en ontwikkelen stimuleren
 
Blok VT2.2: Diversiteit: contact en communicatie
 
Blok VT2.3: Leren in en met de groep
 
Blok VT2.4: De wereld verkennen: kinderen leren verschillend
 
Jaar 3
Blok VT3.1 Jonge / Oudere Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep
 
Blok VT3.2 Jonge / Oudere Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep
 
 
Beoordelingsformulieren Praktijk Deeltijd 2020-2021
 
Jaar 1 
Blok DT1.1: Kennismaken met het Amsterdamse onderwijs
 
Blok DT1.2: Amsterdams onderwijs in theorie en praktijk
 
Blok DT1.3: Kinderen leren verschillend
 
Blok DT1.4: Leren in en met de groep

 
Jaar 2 
Blok DT2.1: Leren door spelen
 
Blok DT2.2: Leren door spelen
 
Blok DT2.3: Profilering jonge of oudere kind
 
Blok DT2.4: Profilering jonge of oudere kind

 
Stageversnellingscontract
Stageverlengingscontract
Overeenkomst stage zonder beoordeling