Aanmelden

LiO-OVEREENKOMSTEN 

Welke LiO-overeenkomst?

De Pabo HvA gebruik van twee verschillende LiO-overeenkomsten: een leerarbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst.
Maak op basis van onderstaande informatie een keuze en voeg altijd het leerwerkplan toe als bijlage.
 
1.      Betaald (Gebruik LiO-overeenkomst Leerarbeidsovereenkomst):
Bij een betaalde LiO is er sprake van een ‘LiO-werknemer’ en daarmee van een ‘juridische status’. Een LiO-werknemer heeft op basis van de juridische status een tijdelijke ontheffing van de bevoegdheidseis en mag zelfstandig voor de groep staan.
Voor het gebruik van de Leerarbeidsovereenkomst dient de LiO volgens de volgende schaal betaald te worden:
•           Regulier basisonderwijs: bedraagt 50% van schaal LA, trede 1.
•           Speciaal basisonderwijs: bedraagt 50% van schaal LB, trede 1.
Indien er sprake is van een lagere onkosten vergoeding dan hierboven genoemd, moet altijd gewerkt worden met de Stageovereenkomst.
 
 
2.      Onbetaald (Gebruik LiO-overeenkomst: Stageovereenkomst):
Indien de vergoeding lager is dan 50% van schaal LA of LB, trede 1, is er sprake van een onbetaalde stage. Bij een onbetaalde LiO is er sprake van een ‘stagiair’. Een stagiair heeft geen tijdelijke ontheffing van de bevoegdheidseis en mag dus niet zelfstandig voor de groep staan. Er is dus geen sprake van een juridische status. De stagiair kan in principe dezelfde werkzaamheden verrichten als de LiO-werknemer, mits er één personeelslid als eindverantwoordelijke wordt aangewezen. Deze eindverantwoordelijke is gedurende de tijd dat de LiO voor de klas staat fysiek in het gebouw aanwezig; dit moet formeel worden vastgelegd. Gaat de LiO met de groep buiten de school, dan moet de eindverantwoordelijke mee.
 
 
 

Ondertekening LiO-overeenkomst
De LiO-overeenkomst dient binnen drie weken na start van de LiO door alle partijen te zijn ondertekend, anders vervallen de gemaakte afspraken.

 

Bijlage A + B
 

 

 
 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Scholen zijn voor LiO’s verplicht om een ‘verklaring omtrent het gedrag (VOG)’ te vragen. Ook wanneer een student een dienstverband aangaat met een school, hetzij in een duaal traject, hetzij als onbevoegd docent, is dat een vereiste. Door veel scholen wordt de VOG ook verlangd van studenten die niet in dienst zijn. De student dient de VOG aan te vragen in zijn gemeente. Het aanvraagformulier moet mede ingevuld en ondertekend zijn door de instantie die de VOG verlangt, de school dus. De lerarenopleiding speelt geen rol in de aanvraagprocedure. Bezoek voor meer details de website van Rijksoverheid.
 
LiO-BEOORDELINGSFORMULIEREN
 
Beoordelingsformulier LiO-1

 
Beoordelingsformulier LiO-2
 
Procedure bij informeren studenten als gevolg van Corona, aantal stagedagen en beoordeling praktijk