Aanmelden

PROCEDURE BIJ INFORMEREN STUDENTEN ALS GEVOLG VAN CORONA, AANTAL STAGEDAGEN EN BEOORDELING PRAKTIJK

201005.Corona-Mededeling studenten, corona, aantal stagedagen en beoordeling-UPvA.pdf

Corona stagedocumenten blok 4

1920-BEOORDELINGSFORMULIER PRAKTIJK BLOK 4. VT-DT-UPVA-JAAR 1 EN 2.DEFINITIEF 09-04-2020.docx


Lesvoorbereidingsformulier
 
 
  Competentiematrix
 

 Beoordelingsformulieren Praktijk UPvA 
 
Jaar 1 
 
 
Jaar 2
 
 
 
Jaar 3