Aanmelden

Studiewijzers Voltijd

 

Jaar 1 

Blok VT1.1: Amsterdams onderwijs in beeld

2021 STUDIEWIJZER VT 1.1 DEFINITIEVE VERSIE 10-07-2020.pdf

Blok VT1.2: Lesgeven over Amsterdam

STUDIEWIJZER VT 1.2 DEFINITIEVE VERSIE 31-08-2020.pdf

Blok VT1.3: Leren door te spelen

2021 STUDIEWIJZER VT 1.3 DEFINITIEVE VERSIE_27-01-2021.pdf

Blok VT1.4: Basisonderwijs in Nederland, toen en nu

2021 STUDIEWIJZER VT 1.4 DEFINITIEVE VERSIE_21-04-2021.pdf

Jaar 2

Blok VT2.1: Leren en ontwikkelen stimuleren

STUDIEWIJZER VT 2.1 DEFINITIEVE VERSIE 10-07-2020.pdf

Blok VT2.2: Diversiteit: contact en communicatie

STUDIEWIJZER VT 2.2 DEFINITIEVE VERSIE 26-08-2020.pdf

Blok VT2.3: Leren in en met de groep

2021 STUDIEWIJZER VT 2.3 DEFINITIEVE VERSIE_27-01-2021.pdf

Blok VT2.4: De wereld verkennen: kinderen leren verschillend

2021 STUDIEWIJZER VT 2.4 DEFINITIEVE VERSIE_01-03-2021.pdf


Jaar 3

Blok VT3.1 Jonge Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep

STUDIEWIJZER VT 3.1 JONGE KIND DEFINITIEVE VERSIE 06-07-2020.pdf

Blok VT3.1 Oudere Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep

STUDIEWIJZER VT 3.1 OUDERE KIND DEFINITIEVE VERSIE 04-07-2020.pdf

Blok VT3.2 Jonge Kind: Omgaan met verschillen: samenwerken in en buiten de school

STUDIEWIJZER VT 3.2 JONGE KIND DEFINITIEVE VERSIE 26-08-2020.pdf

Blok VT3.2 Oudere Kind: Omgaan met verschillen: samenwerken in en buiten de school

2021 STUDIEWIJZER VT 3.2 OUDERE KIND DEFINITIEVE VERSIE 28-10-2020.pdf


Jaar 4

VT4: Afstudeerfase

STUDIEWIJZER VT 4 DEFINITIEVE VERSIE 10-07-2020.pdf

 

Studiewijzers Deeltijd

 

Jaar 1 

Semester 1 DT1: Kennismaken met het Amsterdamse onderwijs

2021 STUDIEWIJZER DT 1 SEMESTER 1 DEFINITIEVE VERSIE 18-12-2020.pdf

Semester 2 DT1: Kinderen leren verschillend

2021 STUDIEWIJZER DT 1.2 DEFINITIEVE VERSIE 27-01-2021.pdf

 

Jaar 2 

Semester 1 DT2: Leren door spelen

2021 STUDIEWIJZER DT 2 SEMESTER 1 DEFINITIEVE VERSIE 10-07-2020.pdf

Semester 2 DT2: Profilering Jonge Kind / Oudere Kind

2021 STUDIEWIJZER DT 2.2 DEFINITIEVE VERSIE 27-01-2021.pdf

Jaar 3 
 
DT3: Afstudeerfase