Aanmelden

Studiewijzers Voltijd

 

Jaar 1 

Blok VT1.1: Amsterdams onderwijs in beeld 
1920 STUDIEWIJZER VT 1.1 DEFINITIEVE VERSIE.08-07-2019.pdf

Blok VT1.2: Lesgeven over Amsterdam
1920 STUDIEWIJZER VT 1.2 DEFINITIEVE VERSIE.08-07-2019.pdf

Blok VT1.3: Leren door te spelen

1920 STUDIEWIJZER VT 1.3 DEFINITIEVE VERSIE 20-01-2020.pdf

Blok VT1.4: Basisonderwijs in Nederland, toen en nu

1920 STUDIEWIJZER VT 1.4 DEFINITIEVE VERSIE 20-01-2020.pdf

Jaar 2

Blok VT2.1: Leren en ontwikkelen stimuleren
1920 STUDIEWIJZER VT 2.1 DEFINITIEVE VERSIE.08-07-2019.pdf

Blok VT2.2: Diversiteit: contact en communicatie
1920 STUDIEWIJZER VT 2.2 DEFINITIEVE VERSIE.08-07-2019.pdf

Blok VT2.3: Leren in en met de groep

1920 STUDIEWIJZER VT 2.3 DEFINITIEVE VERSIE 27-01-2020.pdf

Blok VT2.4: De wereld verkennen: kinderen leren verschillend

1920 STUDIEWIJZER VT 2.4 DEFINITIEVE VERSIE 29-01-2020.pdf

Jaar 3

Blok VT3.1 Jonge Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep

1920 STUDIEWIJZER VT 3.1 JONGE KIND DEFINITIEVE VERSIE 06-09-2019.pdf

Blok VT3.1 Oudere Kind: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep

1920 STUDIEWIJZER VT 3.1 OUDERE KIND DEFINITIEVE VERSIE 06-09-2019.pdf

Blok VT3.2 Jonge Kind: Omgaan met verschillen: samenwerken in en buiten de school
1920 STUDIEWIJZER VT 3.2 JONGE KIND DEFINITIEVE VERSIE 09-07-2019.pdf

Blok VT3.2 Oudere Kind: Omgaan met verschillen: samenwerken in en buiten de school
1920 STUDIEWIJZER VT 3.2 OUDERE KIND DEFINITIEVE VERSIE 09-07-2019.pdf

Jaar 4

VT4: Afstudeerfase
1920 STUDIEWIJZER VT 4 DEFINITIEVE VERSIE.12-07-2019.pdf

 

Studiewijzers Deeltijd

 

Jaar 1 

Semester 1 DT1: Kennismaken met het Amsterdamse onderwijs

 1920 STUDIEWIJZER DT 1 SEMESTER 1 DEFINITIEVE VERSIE.23-08-2019.pdf

Semester 2 DT1: Kinderen leren verschillend

1920 STUDIEWIJZER DT 1.2 DEFINITIEVE VERSIE 10-01-2020.pdf

 

Jaar 2 

Semester 1 DT2: Leren door spelen

 1920 STUDIEWIJZER DT 2 SEMESTER 1 DEFINITIEVE VERSIE.23-08-2019.pdf

Semester 2 DT2: Profilering Jonge Kind / Oudere Kind

1920 STUDIEWIJZER DT 2.2 DEFINITIEVE VERSIE 27-01-2020.pdf 

Jaar 3 
 
DT3: Afstudeerfase
 

 

 

Literatuurlijst