Aanmelden


UPvA BACHELORONDERZOEK: De vraag van de school onderzocht

Tip: de mp4 en/of videobestanden eerst opslaan, voordat je ze afluistert.

Diversiteit & Meertaligheid

Onno Visser
Translanguaging op de basisschool.wmv
Laurine Michel
De Nederlandse Woordenschat Van Meertalige Leerlingen.mp4
Lotte de Hart
Meertalig onderwijs als middel om kansenongelijkheid te verkleinen in Zaandam-Oost.pptx
Rebecca van Leeuwen
Recht doen aan diversiteit binnen burgerschapsonderwijs.pdf
Rebecca van Leeuwen.mp4
Kyra Schiffers
Werken met Funds of Identity in de superdiverse nieuwkomersklas.mov
Michelle van Velzen
Van Verborgen naar Verhullen.mp4

Hoogbegaafdheid
Daphne Boeve

Hoogbegaafde groep 8-leerlingen voorbereiden op het VO.pdf

Daphne Boeve.m4a

Pedagogische interventies & sociaal emotionele ontwikkeling
Marjolein Winkel
Implementeerbaarheid van cyberpestinterventies in het SBO.pdf
Marjolein Winkel.m4a
Lee-Ann van der Geugten
Gedragsinterventies in het Primair Onderwijs.pdf
Gedragsinterventies in het Primair Onderwijs.pptx
Iris Koenen 
Het pedagogisch klimaat en de methodiek leerKRACHT.pdf
Iris Koenen.m4a

Manouk Wouda
De invloed van buitenonderwijs op de academische en sociale ontwikkeling van basisschoolleerlingen uit de bovenbouw.pdf
Manouk Wouda.m4a
Loes Essen
De samenhang tussen het PBS gedrag van de leerkracht en de soc-em ontwikkeling van de leerlingen.pdf
Loes Essen.m4a

Lotte Hensen
Wat vind jij van mij, onderzoek naar leerkrachtverwachtingen en leerkracht-leerling relatie.pdf
Lotte Hensen.m4a

Suzanne Smits
Bevorderen van gezond eten en bewegen.pdf
Suzanne Smits.m4a

Didactische vraagstukken
Jordan Janssen
In hoeverre los schrift invloed heeft op de kwaliteit van het handschrift.pdf
Jordan Janssen.m4a
Nienke van der Velden
Referentieniveaus rekenen en tussenopbrengsten LOVS.pptx
Nora Aarendonk
Betere rekenresultaten bij minder rekendoelen per week.pdf
Nora Aarendonk.m4a
Lianne Filippo
Perspectieven bij de geschiedenisles, verder kijken dan de Westerse wereld.pdf
Lianne Filippo.m4a
Esther Urban
Leerkrachthandelen tijdens Onderzoekend en Ontwerpend Leren.pdf
Leerkrachthandelen tijdens Onderzoekend en Ontwerpend Leren.mp4
Iris Versluys
Lezen, lezen en nog eens lezen.pptx
Bo Kneefel
Effect Rekentuin op Cito vaardigheidsscore.pdf
Bo Kneefel.m4a
Jesse Vet
Hoe kan er vorm worden gegeven aan topografieonderwijs, zodat dit betekenisvol wordt.pdf
Jesse Vet.m4a
Samantha van Wetering
Problemen bij het aanleren van rekenen - Samantha van Wetering.pdf
Problemen bij het aanleren van rekenen audio - Samantha van Wetering.WAV

Partnerschappen rondom de school
Eline Schmit
Ouderbetrokkenheid op een Daltonschool in Amsterdam Noord.pdf
Eline Schmit
Yvonne Cramer
De wensen en ervaringen van ouders en leerkrachten ten aanzien van ouderparticipatie.pdf
Yvonne Cramer - onderzoek ouderparticipatie.m4a
Laura Oosterling
Doorverwijzigingen naar het speciaal (basis)onderwijs binnen Zaan Primair.pdf
Laura Oosterling.m4a
Thijmen Sijbolts
Het gebruik van schaduwonderwijs door Amsterdamse basisschoolleerlingen_.mp4
Marang Bergman
Interprofessionele samenwerking tussen school en kinderopvang.pdf
Marang Bergman.m4a

Werkbevlogenheid
Seline Onrust
Hoe ervaren leraren de werkbevlogenheid nadat het noodplan is geimplementeerd.pptx