Aanmelden

Documenten stagejaar 1​

Beste praktijkbegeleider,

Op deze pagina vind u de stagegids en de overige documenten die relevant zijn voor stage jaar 1.

Met vriendelijke groet,

Daphne Paniry, coördinator stage propedeusejaar.


2020-21 STAGE JR1 Stagegids definitief.pdf


belangrijke documenten rondom leerdoelen, verslaglegging en de beoordeling.

Gebr.:Documentnaam:Document

Gepubliceerd?

Alg.
2020-21 STAGE JR1 Opdracht eindverslag.docx
In dit document wordt precies uitgelegd hoe een leerdoel wordt uitgewerkt volgens de DILTE-methode. Daarnaast worden alle andere aspecten van de eindopdracht beschreven. Ja
Alg.2020-21 STAGE JR1 Voorbeeld leerdoel.pdf
In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een leerdoel uitgewerkt volgens de DILTE-methode.Ja
Pb-er
2020-21 STAGE JR1 Tussentijds feedbackformulier praktijkbegeleider.xlsx
Met dit formulier geeft de praktijkbegeleider feedback op het functioneren van de student in na circa 8 à 12 stagedagen. Deze feedback wordt gebruikt als input voor het formuleren van een leerdoel en voor het formatief tussentijds evaluatiegesprek.Ja
Mentor, student2020-21 STAGE JR1 Tussentijds feedbackformulier leerdoel.docx
Dit feedbackformulier wordt door de mentor gebruikt om feedback en een go/no go te geven voor de uitwerking van het leerdoel aan het eind van blok 2. Het betreft een rubric, dus het formulier geeft ook informatie over wat de kenmerken zijn van een goed uitgewerkt leerdoel. Geschikt voor peerfeedback. Ja
Mentor, student

2020-21 STAGE JR1   Beoordelingsformulier eindopdracht.docx

De eindopdracht wordt door de mentor met behulp van dit formulier beoordeeld. Het betreft een rubric, dus het formulier maakt ook inzichtelijk wat er precies van de student wordt verwacht. Geschikt voor peerfeedback.Ja
Pb-er2020-21 STAGE JR1 (Advies)beoordelingsformulier praktijkbegeleider.xlsxDe praktijkbegeleider beoordeeld aan het eind van het collegejaar het functioneren van de student door middel van dit formulier. Het vertoont sterke overeenkomsten met het 'tussentijds feedbackformulier praktijkbegeleider'. Dit formulier genereert echter een cijfer. In dit formulier zit een link naar een instructiefilmpje. Het verdient aanbeveling dit filmpje te bekijken. Ja
​StudentStagecontract 2020-2021_DEF.docx
​Aan het begin van de stage vul je het stagecontract in. Je laat dit ondertekenen door de praktijkbegeleider en de mentor. Scan het vervolgens in of fotografeer het en voeg het toe als bijlage aan het eindverlag.

Ja

Documenten met achtergrondinformatie

Gebr.:Documentnaam:Document

Gepubli-

ceerd?

Alg.2020-21 STAGE JR1 Competenties opleiding pedagogiek.pdfOverzicht van de competenties van de opleiding pedagogiek.Ja
Alg.2020-21 STAGE JR1 Bekwaamheidseisen lerarenopleiding pedagogiek.pdfOverzicht van de bekwaamheidseisen van de lerarenopleiding pedagogiek. Deze zijn enkel relevant voor studenten die zich oriënteren op de lerarenopleiding pedagogiek. Ja
Alg.2020-21 STAGE JR1 Keuzetool.pdf
De keuzetool wordt binnen de opleiding gebruikt om de studenten te ondersteunen bij het (bewust) maken van keuzes in hun ontwikkeling.  Ja
Student, pb-er2020-21 STAGE JR1 Taken.pdf
Overzicht van mogelijke taken die geschikt zijn voor studenten uit het eerste jaar.Ja
Student2020-21 STAGE JR1 In het geval van intimidatie.pdf
In dit document wordt aangegeven wat intimidatie inhoudt en waar de student terecht kan als hier sprake van is binnen de stage.Ja
Pb-er2020-21 STAGE JR1 Overzicht curriculum opleiding jaar 1In dit document wordt het curriculum weergegeven van de opleiding pedagogiek. Ja