Aanmelden

 Welkom op onze website voor werkplekleren Pedagogiek

 

Aangepaste richtlijnen stage start studiejaar 2020-2021.pdf

Richtlijnen Stage Opleiding Pedagogiek ten aanzien van de versoepeling van de Corona maatregeling_230420.pdf

Beste praktijkbegeleid(st)er,

 
Hartelijk dank voor het bieden van een stageplaats aan onze studenten. De ervaringen en de begeleiding die door u aan onze studenten geboden worden zijn een onvervangbaar onderdeel van de opleiding. Door samen op te leiden kunnen we de studenten optimaal voorbereiden op een functie als HBO-pedagoog
 
Deze handleiding is een middel om het ‘leren op de instelling’ tijdens de stage te ordenen
Tevens worden de criteria beschreven voor de verslaglegging.
 
Leidraad voor de praktijkbegeleiding is de combinatie van taken en leerdoelen die de student(e) in overleg met de stage-instelling heeft opgesteld.
 
We danken u voor de samenwerking,
 
Het stageteam van de opleiding pedagogiek
 

----------------------------------------------------------------------------

Beste student(e),
 
Deze handleiding is een middel om je ‘leren op de instelling’ tijdens de stage te ordenen. In deze handleiding zijn de stage-opdrachten opgenomen in de vorm van leerwerktaken. Tevens worden de criteria beschreven voor de verslaglegging.
 
De stage is een onderdeel van de opleiding. Je ervaringen met betrekking tot je stage en je reflectie op je persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens je studiejaar integreer je in een stageverslag.
Tijdens de stage ben je gast op de instelling. Van een aankomende porfessional verwacht de instelling een collegiale en solidaire houding ten opzichte van de instellingstraditie en de medewerkers. Je opstelling is tegelijkertijd een visitekaartje voor jezelf en voor de opleiding Pedagogiek.
 
Van de instelling mag je verwachten dat je de ruimte krijgt om te leren van de werkzaamheden en taken die je gaat uitvoeren. Je voorbereiding op het beroep van hbo-pedagoog of van docent Pedagogiek kan een sterke ondergrond krijgen als je de vele mogelijkheden benut die een stageplek biedt.
 
Wij hopen dat je inspirerende ervaringen op doet en een leerzame stage hebt.
 
Namens de opleiding Pedagogiek
 

 Contact

 
Lucie Knispel
Email: l.m.knispel@hva.nl
Aanwezig: Di-Do-Vr
Telefoon: 06-28530293

Michelle Robroek
Aanwezig: Di-Do
Telefoon: 06-21155718