Aanmelden

WiSkunde

De informatie voor Vaknetwerk Wiskunde vind u op https://extranet.doo.hva.nl/s/vakwis/. Deze site is pas toegankelijk wanneer u toegang hebt gekregen.

U kunt een verzoek tot toegang indienen bij Lidy Wesker.