Aanmelden

Er wordt samengewerkt tussen de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en de vakdocenten uit het Voortgezet Onderwijs, in kringen rond de verschillende vakken.

In het menu aan de linkerkant ziet u voor welke vakken een netwerk bestaat. Daar kunt u vervolgens vinden hoe u contact kunt opnemen of zich kunt aansluiten.